รายละเอียดโครงการ

Happiness Sharing2019 ตามแนวทางของบริษัท “ความสุขของคุณคือความสุขของเรา” 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น มีรายได้ยั่งยืน
 2. เพื่อสร้างงาน ชุมชน อย่างยั่งยืน และกลับไปทำงานในบ้านเกิดตัวเอง
 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านตลาดออนไลน์ รองรับยุค 5.0
 4. เพื่อการบูรณาการธุรกิจกับชุมชนอย่างเป็นระบบ

หลักการและเหตุผล
จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน สินค้ากลุ่มสมุนไพรและสุขภาพยังคงมีความต้องการทั้งในและต่างประเทศ ทั้งสินค้าสำเร็จรูปและยังไม่ผ่านการแปรรูป การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วเกิดแฟลตฟอร์มขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งทั้งสองปัจจัยถือเป็นโอกาสในการนำเสนอสินค้าเกษตรที่สามารถเพิ่มมูลค่าและตอบสนองความต้องการให้ลูกค้า บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการขึ้นมาด้วยประยุกต์เทคโนโลยีต่างๆ ร่วมกับการวิเคราะห์ธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นสูง คืนกำไรให้คนขาย คนทำตลาดสูงสุด

กลุ่มเป้าหมาย
 1. คนว่างงาน
 2. คนรุ่นใหม่ ที่อยากทำธุรกิจตัวเอง
 3. เจ้าของกิจการ
 4. คนวัยเกษียณ
รายละเอียดโครงการ
 1. สร้างความสุขด้วยการขายและการตลาด
 2. สร้างความสุขด้วยการปลูกพืชสมุนไพร
 3. สร้างความสุขด้วยการเรียนรู้การทำตลาดออนไลน์
 4. สร้างความสุขด้วยงานบริการออนไลน์และออฟไลน์
6 ขั้นตอน
ของการสร้าง "ความสุข" ร่วมกับเรา โครงการ "ปันความสุขปี 2019"
สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ

สมาชิก Log in เข้าระบบ เพื่อสั่งสินค้า , ดาวโหลดข้อมูล,ออกบิล,ตรวจสอบยอดขาย

ลงเรียนกับทางบริษัทฯ เพื่ออัพเกรดทักษะต่างๆ ผ่านห้องเรียนออนไลน์ที่เตรียมไว้ให้
โรงเรียน Digital Easy การตลาดออนไลน์ คลิกพลิกโอกาส
ศึกษาข้อมูลสินค้าและรายละเอียดต่างๆเพื่อให้สามารถตอบลูกค้าและดาวโหลดภาพไปใช้งาน
มีปัญหาปรึกษาเราทันที
ทุกๆ อย่างจะไม่เกิดขึ้นหากคุณ...
"ไม่ออกจากเส้นทางเดิม" อยากเปลี่ยนชีวิต แค่คลิก
Powered by MakeWebEasy.com