ไตและการขับของเสีย

Diabetic nephropathy has many stages. But no matter what stage Controlling blood sugar and cumulative sugar or hemoglobin A1c (HbA1c) to a good level (HbA1c less than 7%). Control blood pressure below 130/80 mm Hg. Control bad cholesterol type LDL (LDL) to less than 100 milligrams per deciliter). 

Diabetic eye Diabetes causes leg cuts Diabetes causes numbness of the hands and feet. Diabetes causes the kidneys to deteriorate. Diabetes causes fatty liver. These symptoms How to care, prevent and treat

Many people think that edible herbs will damage the liver and damage the kidneys, but many people don't know if herbs are taken properly. You can eat it, but the toxic heavy metal residues in vegetables, fruit, or even a chemical eats in a day apart, the destruction and damage to the liver rather than the herbs they are on

ไต ก็จัดว่า เป็นหนึ่งในอวัยวะที่คนไทยกำลังเผชิญปัญหาสุขภาพอย่างมากมาย โดยข้อมูลจากการศึกษาจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย พบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง ประมาณ 8 ล้านคน ซึ่งเกือบกว่า 100,000 คน เป็นไตวายระยะสุดท้าย และมีแนวโน้มมากขึ้นเป็นทุกๆปี

Powered by MakeWebEasy.com