ตับและขับสารพิษ

The benefits of cod liver oil

Diabetes is a disease in which the body cells are abnormal in the process of converting blood sugar into energy. This process involves insulin, a hormone made by the pancreas to regulate blood sugar levels. When sugar is not used, it causes blood sugar levels to rise above normal levels.

Diabetic eye Diabetes causes leg cuts Diabetes causes numbness of the hands and feet. Diabetes causes the kidneys to deteriorate. Diabetes causes fatty liver. These symptoms How to care, prevent and treat

Fatigue, bloating, frequent indigestion Have diabetes Like eating sweet food These are all Signals that indicate The liver is being covered in fat. And causing liver inflammation Lead to cirrhosis or liver cancer.

Many people think that edible herbs will damage the liver and damage the kidneys, but many people don't know if herbs are taken properly. You can eat it, but the toxic heavy metal residues in vegetables, fruit, or even a chemical eats in a day apart, the destruction and damage to the liver rather than the herbs they are on

Cirrhosis is the thirteenth leading cause of death for humans on this planet, including Thais, among all causes of death.

สารเคอร์คิวมิน ยังได้ชื่อว่า ผู้พิทักษ์ตับ หรือ Hepatoprotective agent ซึ่งหมายถึง สารที่มีคุณสมบัติในการป้องกัน ชะลอ รักษา หรือ ฟื้นฟู เซลล์ตับที่ถูกทำลายด้วยสาเหตุต่างๆ

Powered by MakeWebEasy.com