ห้องเรียนโปรแกรม

หลังจากที่ตัวแทนสมัครแล้วทำการ log in เข้าระบบ สามารถเรียนรู้การใช้งานระบบในนี้ได้ ซึ่งจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้ตัวแทนเพื่อตรวจสอบยอดขายและยอดเงินที่จะได้รับในแต่ละเดือน เช่น ในกรณีลูกค้าคนเดิมมาซื้ออีกครั้ง ระบบจะตรวจสอบได้ว่าเป็นของตัวแทนท่านใด โดยที่ตัวแทนไม่ทราบว่าเขามาซื้อตรงกับบริษัท ทางบริษัทฯ เน้นความโปร่งใสจะสรุปยอดส่งให้ตัวแทนแต่ละเดือน

ตัวแทนสามารถ Copy ข้อมูลไปใช้งานได้ทั้งหมด  หากติดตรงไหน ให้สอบถามทางline@  ด้านล่างคะ 

  

No content
Powered by MakeWebEasy.com