Did you know? หมามุ่ยช่วยลดความเครียดและและปรับปรุงคุณภาพของน้ำอสุจิในผู้ชายที่มีบุตรยาก

Last updated: 2021-02-28  |  992 Views  | 

Did you know? หมามุ่ยช่วยลดความเครียดและและปรับปรุงคุณภาพของน้ำอสุจิในผู้ชายที่มีบุตรยาก

Did you know? หมามุ่ยช่วยลดความเครียดและและปรับปรุงคุณภาพของน้ำอสุจิในผู้ชายที่มีบุตรยาก

จากงานวิจัยของ Kamla Kant Shukla และทีมงาน ที่ถูกตีพิมพ์ออนไลน์บน NCBI ในปี 2007 พบว่าความเครียดมีผลต่อการสร้างอสุจิและความแข็งแรง โดยการทดลองผู้ชายทั้งหมด 120 คนอายุระหว่าง 30–38 ปีซึ่งเป็นสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจและชาติพันธุ์เดียวกัน

การศึกษาครั้งนี้ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 ถึงเดือนธันวาคม 2549 โดยแบ่งกลุ่มทดลองออกเป็นสองกลุ่ม 60 คนแรกที่มีสภาวะปกติมีบุตร อีก 60ราย ประสบปัญหาการมีบุตรยาก

เนื่องจากความเครียด ด้วยการให้ทานเมล็ดหมามุ่ย และเก็บตัวอย่างน้ำอสุจิจากกลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาการงดเว้นเพศ 3-4 วัน การวิเคราะห์น้ำอสุจิดำเนินการตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก พบว่า หลังจากให้เม็ดหมามุ่ยทานในปริมาณ 5 กรัมต่อวันนาน 3 เดือน ระดับความเครียดลดลง และคุณภาพปริมาณของ ‘อสุจิ-น้ำเชื้อ’ เพิ่มขึ้น จากงานวิจัย รับประทานวันละ 5 กรัม ติดต่อกัน 3 เดือน ทำให้คุณ และคู่รักของคุณสุขภาพดี ลดระดับความตึงเครียด และคุณภาพปริมาณของ ‘อสุจิ-น้ำเชื้อ’ เพิ่มขึ้นด้วย

Powered by MakeWebEasy.com