ปวดข้อ ปวดเข่า ปวดหลัง เป็นอาการเริ่มต้นของ "โรคกระดูกเสื่อม" เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เมื่อเป็นแล้วสร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ที่เป็นโรคมาก ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคกระดูกเสื่อมจึงจำเป็นต่อเราทุกคน"
สุขภาพดี เริ่มด้วย "ความเข้าใจ"
 
มาจิคัสบอนด์ ถูกคิดค้นและดูแลโดยทีม Pharma Farmer ภก.ดร.ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา จากงานวิจัยสู่ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ควบคุมการผลิตตั้งแต่การเตรียมดิน ปลูกและความคุมสภาวะแวดล้อม การสกัดน้ำมันงาและตรวจสอบสาร เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพอย่างแท้จริง 
  
เพื่อการดูแลสุขภาพ ด้วยความเข้าใจ
Powered by MakeWebEasy.com